لیست تغییرات پادویش لینوکس‌ سری 2.2

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 2.2 پادویش لینوکس‌ را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد.

نسخه 2.2.52.63

 1.  بهبود‌ها‌ی صورت گرفته
  • امکان ادامه‌ی نصب محصول بدون Fanotify از طریق پرسش از کاربر
  • بهبود تشخیص نام سیستم‌عامل جهت نمایش در کنسول مدیریتی پادویش
  • نمایش خطای شماره ۲۰۴ مبنی بر انجام نشدن فعال‌سازی تحت مدیریت سرور مدیریتی پادویش هنگام اجرای دستور padvishctl register apav.rgc در صورتی که apav.rgc ایجاد شده برای محصول ضدبدافزار پادویش نسخه‌ی لینوکس نباشد.
 2. رفع باگ‌ها‌ی جزئی
  • رفع باگ عدم نمایش صحیح وضعیت محافظت مستمر در کنسول مدیریتی پادویش
  • رفع مشکل Handle Leak در پیاده‌سازی قابلیت محافظت مستمر در حالت Fanotify
  •  رفع مشکل عمل نکردن قابلیت محافظت مستمر بعد از mount شدن سیستم‌فایل‌های جدید در حالت Fanotify

نسخه 2.2.38.49

این صفحه شامل تغییرات ماقبل نسخه 2.2.38.49 نمی‌باشد.