21 مقاله کنسول مدیریتی پادویش (سازمانی)

کنسول مدیریتی پادویش (سازمانی)

کنسول مدیریتی پادویش برای مدیریت کلاینت‌های پادویش در نصب‌های سازمانی به کار می‌رود.