داده‌بان ضدباج‌گیر از هیچ یک از درایوها پشتیبان‌گیری نمی‌کند (خطای 0x8004230c)

علائم و نشانه‌ها در داده‌بان پادویش خطای زیر را برای تمامی درایوها دریافت می‌کنید: آخرین ستون جدول (آخرین خطا) یکی از پیام‌های زیر را نمایش می‌دهد: IDispatch error #8460 (0x8004230c) نظارت:IDispatch error #8463 (0x8004230f) IDispatch error #8450 (0x80042302) نظارت:The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices…

چگونه فایل‌های پشتیبان گرفته شده توسط داده‌بان را مشاهده کنم؟

مساله ضدباجگیر پادویش روزی دو بار از کل اطلاعات و فایل‌های شما پشتیبان تهیه می‌کند. شما می‌خواهید یک یا چند فایل و فولدر را از طریق این بکاپ پیدا کرده و آن را بازگردانی کنید. راهکار جهت مشاهده فایل‌هایی که توسط بخش داده‌بان (DataCop) در ضدباجگیر پادویش پشتیبان گرفته شده‌اند از روش زیر استفاده کنید:…