راهنمای ساخت فایل msi جهت نصب پادویش در شبکه توسط اکتیو دایرکتوری

مساله دسترسی به فولدرهای اشتراکی پیش‌فرض ویندوز ADMIN$ در شبکه بسته است و به همین علت امکان استفاده از امکان اکتشاف و نصب از راه دور روی کنسول پادویش وجود ندارد. از چه طریقی می‌توان پادویش را در شبکه نصب نمود؟ چگونه پادویش را با استفاده ازمکانیزم Group Policy در Active Directory ویندوز بر روی…