1 مقاله مطالب مربوط به بدافزار

چگونه از شر ویروس عنکبوت خلاص شویم؟

مساله طبق بررسی های تیم پادویش، بدافزار عنکبوت با هدف اخاذی از قربانیان به میدان آمده و از طریق درایوهای قابل حمل (فلش)‍ انتقال می‌ابد. علائم آلودگی به ویروس عنکبوت بدافزار پیام زیر را روی سیستم شما نمایش می‌دهد: سیستم شما به ویروس عنکبوت آلوده شده است. تمام درایوهای سیستم شما در پایان تاریخ —…