ضدویروس پادویش

آنتی‌ویروس پادویش شامل نسخه‌های (امنیت پیشرفته و امنیت کامل) است که شامل امکانات ضدویروس، فایروال، کنترل ابزار، تشخیص و جلوگیری از نفوذ و ... می‌باشد

مشاهده همه

مشاهده همه مقالات (23)

ضدباجگیر پادویش

ضدباجگیر پادویش محصولی است که کنار سایر ضدویروس‌ها نصب شده و از سیستم در برابر باج‌افزارهایی که توسط ضدویروس شناسایی نمی‌شوند محافظت می‌کند.

مشاهده همه

مشاهده همه مقالات (7)

مطالب عمومی

مقالات غیرمرتبط با محصولات امن‌پرداز و پادویش در این بخش قرار می‌گیرند.

مشاهده همه

مشاهده همه مقالات (13)