31 مقاله کنسول پادویش

کنسول پادویش

کنسول مدیریتی پادویش برای مدیریت کلاینت‌های پادویش در نصب‌های سازمانی به کار می‌رود.

نصب و حذف کنسول سازمانی اندروید

کنسول سازمانی اندروید پادویش (PWS) جهت ارتباط کنسول مدیریتی پادویش (PMS) با گوشی‌های اندروید به کار می‌رود

مشاهده همه

مشاهده همه مقالات (1)