2 مقاله پادویش پرنتال کنترل

پادویش پرنتال کنترل

‌پادویش پرنتال کنترل برای مدیریت و نظارت بر فعالیت فرزندان در تلفن‌های همراه و تبلت‌های اندروید‌ی می‌باشد.