لیست تغییرات آنتی ویروس پادویش (Total Security و Ultimate) سری 2.16

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 2.16 آنتی ویروس پادویش (Total Security و Ultimate) را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد. نسخه 2.16.163.11067 قابلیت‌های جدید قابلیت پشتیبانی از مجوز‌ها‌ی MDR و EDR قابلیت نصب شدن پادویش در کنار Agent مکافی اضافه شدن قابلیت امکان ثبت گزارش انتقال فایل CD/DVD…

  لیست تغییرات درگاه ایمیل سازمانی پادویش سری ۲.۱

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری ۲.۱ درگاه ایمیل سازمانی پادویش را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد. نسخه 2.1.106.108 قابلیت‌های جدید اضافه شدن تب داشبورد شامل نمودار‌های زیر: کلاینت‌های با بیشترین تعداد دفعات ارسال ایمیل کلاینت‌هایی با بیشترین تعداد دفعات دریافت ایمیل دامنه‌هایی با بیشترین تعداد دفعات ارسال پیام…

لیست تغییرات نسخه‌های کنسول مدیریتی پادویش سری ۱.۲۱

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌های سری ۱.۲۱ کنسول مدیریتی پادویش را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد. نسخه ۱۲۱.۲۸۹.۶۶۹۵ قابلیت‌ها‌ی جدید اضافه شدن قابلیت امکان ایجاد تسک تغییر مجوز از هر نوع مجوز به هر نوع دیگر بهبود‌ها‎‌ی صورت گرفته بهبود در نحوه‌ی تشخیص Duplicate Login هنگام بهبود در…

لیست تغییرات نسخه‌های کنسول مدیریتی پادویش سری 1.19

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌های سری 1.19 کنسول مدیریتی پادویش را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد.   نسخه 1.19.110.5842 قابلیت‌های جدید اضافه شدن تنظیمات مربوط به MBR Protection شامل موارد زیر: فعال و غیرفعال نمودن قابلیت MBR Protection قابلیت استثناء نمودن برنامه‌ها اضافه شدن تنظیمات مربوط به سطح محافظت…

لیست تغییرات آنتی ویروس پادویش (Total Security و Ultimate) سری 2.14

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 2.14 آنتی ویروس پادویش (Total Security و Ultimate) را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد.   نسخه 2.14.162.10831 قابلیت‌های جدید اضافه شدن قابلیت چک کردن اضافه، برای عدم نمایش امضای Stage در ضدبد‌افزار پادویش اضافه شدن قابلیت نمایش پیام هشدار ضدباجگیر، زمانی که یک…

لیست تغییرات پادویش لینوکس‌ سری 2.2

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 2.2 پادویش لینوکس‌ را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد. نسخه 2.2.52.63  بهبود‌ها‌ی صورت گرفته امکان ادامه‌ی نصب محصول بدون Fanotify از طریق پرسش از کاربر بهبود تشخیص نام سیستم‌عامل جهت نمایش در کنسول مدیریتی پادویش نمایش خطای شماره ۲۰۴ مبنی بر انجام نشدن…

لیست تغییرات کنسول نظارتی پادویش سری 1.17

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 1.17 کنسول نظارتی پادویش را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد. نسخه 1.17.195.5971 قابلیت‌ها‌ی جدید اضافه شدن فیلد‌ها‌ی زیر به گزارش‌ها‌ی کلاینت در کنسول نظارتی پادویش: Server name Server address Organization City Province District Custome field اضافه شدن گزارش‌های قابلیت‌های «Internet Connection Detection»…

لیست تغییرات کنسول مدیریتی پادویش سری 1.17

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 1.17 کنسول مدیریتی پادویش را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد. نسخه 1.17.271.6240 بهبود‌ها‌ی صورت گرفته بهبود در مکانیزم‌های استفاده شده در مدیریت مجوز پادویش حذف شدن داد‌ه‌‌های‌ همگام‌سازی کلاینت‌‌های غیربرخط از روی دیسک USB بعد از انجام همگام‌سازی موفق رفع باگ‌ها رفع…

لیست تغییرات نسخه‌های ضدباج‌گیر پادویش سری ۱.۷

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌های سری ۱.۷ ضدباج‌گیر پادویش را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد.   نسخه 1.7.281.3454 بهبودهای صورت گرفته بهبود در مکانیزم محافظت از خود ضدباجگیر پادویش رفع باگ‌ها  رفع باگ درج گزارش اشتباه اتصال به سرور مدیریتی پادویش در گزارش‌های سیستم در صورتی که اتصال به…

لیست تغییرات آنتی ویروس پادویش (Total Security و Ultimate) سری 2.11

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری ۲.۱۱ آنتی ویروس پادویش (Total Security و Ultimate) را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد.   نسخه 2.11.324.10434 قابلیت‌ها‌ی جدید اضافه شدن همه‌ی گزارش‌ها‌ی مربوط به User Action بهبود‌ها‌ی صورت گرفته  تمامی مواردی که در گزارش‌ها‌ی سیستم با نام کاربری **SYSTEM** یا** ** System…