نحوه پشتیبان‌گیری و زمان نگهداری پشتیبان‌ها در کنسول مدیریتی پادویش

سوال نحوه پشتیبان‌گیری خودکار از پایگاه داده کنسول مدیریتی پادویش چگونه است و این پشتیبان‌ها در چه مسیری و تا چه زمانی نگهداری می‌شوند؟ پاسخ به صورت پیش‌فرض، کنسول مدیریتی پادویش روزانه و در ساعت دو بامداد از پایگاه اطلاعات خود (شامل اطلاعات کلاینت‌ها و گروه‌ها، لاگ‌ها و تنظیمات و …) پشتیبان تهیه می‌کند. محل…