راهنمای اتصال کنسول مدیریتی پادویش به نرم‌افزار Splunk و مشابه

مساله اگر قصد ارسال لاگ‌های پادویش به یک نرم‌افزار مشاهده و آنالیز لاگ مانند Splunk را دارید این راهنما به شما کمک می‌کند. دستورالعمل قبل از استفاده از این دستورات باید با استفاده از «راهنمای راه‌اندازی Syslog در کنسول مدیریتی پادویش» کنسول پادویش را به Splunk متصل نموده باشید. بهتر است قبل از ادامه مقداری…

راهنمای راه‌اندازی Syslog در کنسول مدیریتی پادویش

مقدمه در این سند ماژول Syslog در کنسول مدیریتی پادویش و تنظیمات و امکانات موجود در آن تشریح شده است. پس از مطالعه این سند، خواننده معماری این ماژول را درک نموده و قادر خواهد بود که کنسول مدیریتی پادویش را برای ارسال لاگ مطابق پروتکل Syslog به یک لاگ‌سرور یا سامانه SIEM و مانند…