شناسایی ضدویروس پادویش در Cisco ISE

مساله

سیسکو ISE یا Cisco Identity Services Engine یکی از محصولات شرکت سیسکو است که به مدیر شبکه اجازه می‌دهد اتصال دستگاه‌ها به شبکه خود را طبق سیاست‌های تعریف شده تنظیم نماید. این محصول قابلیت تشخیص نصب بودن و آپدیت بودن ضدویروس روی دستگاه‌ها و اعمال سیاست برحسب این موضوع را دارد.

در این سند نحوه پیکربندی Cisco ISE برای تشخیص ضدویروس پادویش را می‌خوانید.

لطفا دقت نمایید که تشخیص نصب و فعال بودن ضدویروس از Cisco ISE 2.0 ممکن است، اما برای تشخیص آپدیت بودن ضدویروس لازم است از نسخه Cisco ISE 2.4 به بالا استفاده نمایید.

راهکار

جهت تشخیص ضدویروس لازم است تعداد قاعده در Cisco ISE بسازید. جهت این موضوع به بخش Policy > Policy Elements > Conditions مراجعه نموده و طبق دستورالعمل زیر شرایط را بسازید:

تشخیص نصب بودن

 1. File Condition
  Name: AV_Padvish_ServiceFile
  Description: Part of installation check
  Operating System: Windows All
  Compliance Module: Any version
  File Type: FileVersion
  File Path: ABSOLUTE_PATH
  File Path: C:\Program Files\Padvish AV\Apccsvc.exe
  Operator: LaterThan
  File Version: 2.5
 2. File Condition
  Name: AV_Padvish_ServiceFile_64
  Description: Part of installation check
  Operating System: Windows All
  Compliance Module: Any version
  File Type: FileVersion
  File Path: ABSOLUTE_PATH
  File Path: C:\Program Files (x86)\Padvish AV\Apccsvc.exe
  Operator: LaterThan
  File Version: 2.5
 3. File Condition
  Name: AV_Padvish_DrvSP
  Description: Part of installation check
  Operating System: Windows All
  Compliance Module: Any version
  File Type: FileExistence
  File Path: SYSTEM_ROOT
  File Path: system32\drivers\apsp.sys
  File Operator: Exists
 4. File Condition
  Name: AV_Padvish_DrvAVF
  Description: Part of installation check
  Operating System: Windows All
  Compliance Module: Any version
  File Type: FileExistence
  File Path: SYSTEM_ROOT
  File Path: system32\drivers\avf.sys
  File Operator: Exists
 5. Compound Condition
  Name: AV_Padvish_Installed
  Description: Padvish installation check
  Operating System: Windows All
  Compliance Module: Any version
  Condition: ( AV_Padvish_ServiceFile | AV_Padvish_ServiceFile_64 ) & AV_Padvish_DrvAVF & AV_Padvish_DrvSP

تشخیص فعال بودن

 1. Service Condition
  Name: AV_Padvish_ServiceRun
  Description: Part of activity check
  Operating System: Windows All
  Compliance Module: Any version
  Service Name: AmnPardazControlCenterWinService
  Service Operator: Running
 2. Service Condition
  Name: AV_Padvish_DriverRun
  Description: Part of activity check
  Operating System: Windows All
  Compliance Module: Any version
  Service Name: Amnpardaz Filter
  Service Operator: Running
 3. Compound Condition
  Name: AV_Padvish_Active
  Description: Padvish activity check
  Operating System: Windows All
  Compliance Module: Any version
  Condition: AV_Padvish_ServiceRun & AV_Padvish_DriverRun

تشخیص آپدیت بودن

جهت تشخیص آپدیت بودن ضدویروس نیاز به اپراتور Within دارید که در سیسکو ISE ورژن ۲.۴ به بالا پشتیبانی می‌شود.
 1. File Condition
  Name: AV_Padvish_UpdateFile
  Description: Part of update check
  Operating System: Windows All
  Compliance Module: Any version
  File Type: FileDate
  File Path: ABSOLUTE_PATH
  File Path: C:\Program Files\Padvish AV\apav_003.dat
  File Date Type: Modification Date
  Operator: Within
  File Version: 5
 2. File Condition
  Name: AV_Padvish_UpdateFile_64
  Description: Part of update check
  Operating System: Windows All
  Compliance Module: Any version
  File Type: FileDate
  File Path: ABSOLUTE_PATH
  File Path: C:\Program Files (x86)\Padvish AV\apav_003.dat
  File Date Type: Modification Date
  Operator: Within
  File Version: 5
 3. Compound Condition
  Name: AV_Padvish_Update
  Description: Padvish update check
  Operating System: Windows All
  Compliance Module: Any version
  Condition: AV_Padvish_UpdateFile | AV_Padvish_UpdateFile_64

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>