لیست تغییرات آنتی ویروس پادویش (Total Security و Ultimate) سری 2.14

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 2.14 آنتی ویروس پادویش (Total Security و Ultimate) را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد.

 

نسخه 2.14.117.10375

 1. قابلیت‌های جدید
 • اضافه شدن قابلیت استثنائات جلوگیری از نفوذ
 • اضافه شدن امکان پشتیبانی از فلش امن جهت همگام‌سازی Offline Client در محصول ضدبدافزار پادویش نسخه‌ی کلاینت
 • اضافه شدن قابلیت نمایش Notification در تمامی مراحل همگام‌سازی Offline Client
 • اضافه شدن امکان اطلاع‌رسانی پایان موفقیت‌آمیز همگام‌سازی Offline Client از طریق بوق زدن Motherboard یا سه بار فلش زدن LED‌ های Keyboard (در صورت وجود)
 • اضافه شدن قابلیت گزارش‌گیری از شروع و پایان همگام‌سازی Offline Client
 • اضافه شدن قابلیت گروه‌بندی Offline Client
 • اضافه شدن قابلیت Set کردن تنظیمات اولیه به وسیله‌ی فایل نهفته شده در نصاب Offline Client
 • اضافه شدن قابلیت مسدودسازی‌ آدرس IP‌ از نوع IPV6‌ در قابلیت Trusted Networks
 • اضافه شدن قابلیت فیلتر کردن و مرتب‌سازی جدول آدرس‌ IP های مسدود شده
 • اضافه شدن نمایش هشدار در صورتی که در قابلیت کنترل ابزار در قواعد پیشرفته هر دو فیلد «Device Name» و «Device ID» مقدار «Any» انتخاب شده باشد.
 • اضافه شدن فیلد سایز فایل در گزارش Volume
 •  اضافه شدن امکان به‌روزرسانی پایگاه داده‌ی بدافزار پادویش از طریق Secondary Bundle : با توجه به نیاز برخی سازمان‌‌‌ها به یک Bundle‌ سفارشی امکان اضافه نمودن Secondary Bundle در قسمت Signature Manager کنسول مدیریتی پادویش نسخه‌ی ۱.۲۱ اضافه شده است.
  ° در صورت به‌روزرسانی از طریق Secondary Bundle گزارش آن نیز ثبت می‌شود.
 1.  بهبود‌های صورت گرفته
 • بهبود در گزارش‌گیری ابزار SYSMON
 • بهبود در کارایی پویشگر آسیب‌پذیری از طریق استفاده کمتر از منابع سیستم
 1. رفع باگ‌ها 
 • رفع باگ‌ اعمال شدن ناخواسته‌ی قواعد پیشرفته‌ی کنترل ابزار در برخی از موارد
 • رفع باگ عدم نمایش صحیح تاریخ شمسی در System Tray در سال میلادی جدید

نسخه‌ 2.14.103.10284

 1. قابلیت‌های جدید
  • اضافه شدن قابلیت استثنائات جلوگیری از نفوذ
  • اضافه شدن امکان پشتیبانی از فلش امن جهت همگام‌سازی Offline Client در محصول ضدبدافزار پادویش نسخه‌ی کلاینت
  • اضافه شدن قابلیت نمایش Notification در تمامی مراحل همگام‌سازی Offline Client
  •  اضافه شدن امکان اطلاع‌رسانی پایان موفقیت‌آمیز همگام‌سازی Offline Client از طریق بوق زدن Motherboard یا سه بار فلش زدن LED‌ های Keyboard (در صورت وجود)
  •  اضافه شدن قابلیت گزارش‌گیری از شروع و پایان همگام‌سازی Offline Client
  •  اضافه شدن قابلیت گروه‌بندی Offline Client
  •  اضافه شدن قابلیت Set کردن تنظیمات اولیه به وسیله‌ی فایل نهفته شده در نصاب Offline Client
  •  اضافه شدن قابلیت مسدودسازی‌ آدرس IP‌ از نوع IPV6‌ در قابلیت Trusted Network
  •  اضافه شدن قابلیت فیلتر کردن و مرتب‌سازی جدول آدرس‌ IP های مسدود شده
  •  اضافه شدن نمایش هشدار در صورتی که در قابلیت کنترل ابزار در قواعد پیشرفته هر دو فیلد «Device Name» و «Device ID» مقدار «Any» انتخاب شده باشد.
  • اضافه شدن فیلد سایز فایل در گزارش Volume
  • اضافه شدن امکان به‌روزرسانی پایگاه داده‌ی بدافزار پادویش از طریق Secondary Bundle : با توجه به نیاز برخی سازمان‌‌‌ها به یک Bundle‌ سفارشی امکان اضافه نمودن Secondary Bundle در قسمت Signature Manager کنسول مدیریتی پادویش نسخه‌ی ۱.۲۱ اضافه شده است.
   – در صورت به‌روزرسانی از طریق Secondary Bundle گزارش آن نیز ثبت می‌شود.
 2.  بهبود‌های صورت گرفته
  • بهبود در کارایی پویشگر آسیب‌پذیری از طریق استفاده کمتر از منابع سیستم
  • بهبود در گزارش‌گیری ابزار SYSMON
 3. رفع باگ‌ها 
  • رفع باگ‌ اعمال شدن ناخواسته‌ی قواعد پیشرفته‌ی کنترل ابزار در برخی از موارد

 

 

اولین نسخه 2.14

این صفحه اولین نسخه منتشر شده از سری 2.14 می‌باشد و تغییرات نسبت به نسخه 2.11.261.10331 اعلام شده است.