لیست تغییرات نسخه‌های کنسول مدیریتی پادویش سری 1.19

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌های سری 1.19 کنسول مدیریتی پادویش را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد.

 

نسخه 1.19.110.5842

 1. قابلیت‌های جدید
  • اضافه شدن تنظیمات مربوط به MBR Protection شامل موارد زیر:
   • فعال و غیرفعال نمودن قابلیت MBR Protection
   • قابلیت استثناء نمودن برنامه‌ها
  • اضافه شدن تنظیمات مربوط به سطح محافظت در داده بان شامل موارد زیر:
   • Off: در این حالت از پشتیبان‌ها محافظت نمی‌شود و هر برنامه‌ای اعم از مخرب و یا سالم به پشتیبان‌ها دسترسی داشته و می‌تواند آنها را حذف نماید.
   • Smart: در این حالت محصول ضدباج‌گیر به طور خودکار دسترسی به پشتیبان‌ها را مدیریت نموده و از حذف شدن آنها توسط برنامه‌ها جلوگیری می‌نماید.
   • Aggressive: در این حالت از هر گونه دسترسی به پشتیبان‌ها جلوگیری می‌شود و می‌توان به منظور دسترسی داشتن برنامه‌های مورد نظر به پشتیبان‌ها آنها را استثناء نمود.
  • اضافه شدن تنظیمات مربوط به فایل‌های طعمه
  • اضافه شدن تنظیمات Anti-Crypto Mode به بخش تنظیمات ضدباجگیر کنسول مدیریتی
  • • اضافه شدن مکانیزم Padvish Anti-Crypto Cloud در کنسول مدیریتی پادویش برای محصول ضد‌باجگیر
  • اضافه شدن موارد زیر در تنظیمات استثنائات:
   • قابلیت استثنا کردن بر حسب نام سرویس های ویندوز(By Windows Service)
   • قابلیت استثنا کردن بر حسب محتوی فایل (By File Content)
   • قابلیت استثنا کردن بر حسب مسیر هدف تخریب (By Target Path)
  • اضافه شدن قابلیت Import و Export گرفتن از تنظیمات ضدباج‌گیر
  • اضافه شدن قابلیت مدیریت رخدادها (Event Manager) به کنسول مدیریتی پادویش
  • اضافه شدن قابلیت Client Auto Grouping به کنسول مدیریتی
  • اضافه شدن قابلیت Sync Active Directory Groups به کنسول مدیریتی ضد باجگیر
  • ارسال اطلاعات زیر به کنسول مدیریتی پادویش:
   • x64 OS
   • Processor
   • Current User Name
   • Virtualized
   • Full Computer Name
   • Total Physical Memory
   • Last Backup
   • Stale Drives
   • Guards Active
   • System Type
   • Other IPs
   • Gateway
   • Gateway MAC Address
   • Primary IPv4
   • Primary IPv4 Subnet
   • Primary MAC Address
   • Other MAC Addresses
   • System Drive Free Space
   • Main HDD Size
   • Config Time Stamp
   • Domain Name
 2. بهبودهای صورت گرفته
  • بهبود در عملکرد مکانیزم روشن شدن مولفه‌ها در کنسول مدیریتی براساس نوع مجوز فعال‌سازی شده
  • بهبود در رابط کاربری کنسول مدیریتی پادویش به منظور ارتقاء کلاینت‌‌هایی که بر روی آنها محصول ضدباجگیر نصب بوده است.
  • بهبود و تکمیل اطلاعات قابل نمایش در تب Overview‌ در Client Information

 

اولین نسخه 1.19

این صفحه اولین نسخه منتشر شده از سری 1.19 می‌باشد و تغییرات نسبت به نسخه 1.17.193.5953 اعلام شده است.