7 مقاله محافظت ابری CloudGuard

محافظت ابری CloudGuard

خدمات محافظت ابری امن‌پرداز با قرار دادن سایت‌ها و سرویس‌های مشتریان در پشت سرویس CDN امن کلودگارد، از آنها در برابر انواع حملات منع سرویس توزیع شده (DDOS)، حملات مبتنی بر وب (WAFبا کمک ) و … جلوگیری می‌کند.