1 مقاله نصب و حذف ناظر پیکربندی

لیست تغییرات ناظر پیکربندی پادویش سری 1.2

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 1.2 ناظر پیکربندی پادویش را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد. نسخه 1.2.234.1372 لاگ دقیق شدن لاگ خطا و شماره خطا در نتایج برگردانده شده به مکاپ به منظور تسهیل در خطایابی اضافه شدن شماره‌ی خطا در تسک ساخته شده در کنسول مدیریتی…