1 مقاله نصب و حذف ناظر پیکربندی

لیست تغییرات ناظر پیکربندی پادویش سری 1.2

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 1.2 ناظر پیکربندی پادویش را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد. نسخه 1.2.259.1398 بهبود‌ها‌ی صورت گرفته بهبود خروجی گزارش ناظر پیکربندی مکاپ ¤ به منظور خطایابی راحت‌تر، مقادیر جدید زیر برای نتیجه‌ی تسک ایجاد شده در سرور مکاپ، اضافه شده است:  2000000 یا…