1 مقاله نصب و حذف کنسول نظارتی

لیست تغییرات کنسول نظارتی پادویش سری 1.17

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 1.17 کنسول نظارتی پادویش را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد. نسخه 1.17.195.5971 قابلیت‌ها‌ی جدید اضافه شدن فیلد‌ها‌ی زیر به گزارش‌ها‌ی کلاینت در کنسول نظارتی پادویش: Server name Server address Organization City Province District Custome field اضافه شدن گزارش‌های قابلیت‌های «Internet Connection Detection»…