1 مقاله نصب و حذف کنسول سازمانی اندروید

کنسول سازمانی اندروید پادویش (PWS) جهت ارتباط کنسول مدیریتی پادویش (PMS) با گوشی‌های اندروید به کار می‌رود

نیازمندی نصب سرور سازمانی اندروید

سرویس وب پادویش (PWS) جهت ارتباط کنسول مدیریتی پادویش (PMS) با گوشی‌های اندروید به کار می‌رود. توجه داشته باشید که در حالت عمومی شما نیازی به نصب کنسول سازمانی اندروید پادویش ندارید و فقط اگر در کنسول مدیریتی پادویش کلاینت‌های اندرویدی دارید و نمی‌توانید از سرویس ابری امن‌پرداز استفاده نمایید لازم است این سامانه به صورت…