2 مقاله پادویش EDR

پادویش EDR

سامانه EDR پادویش یک سامانه کامل تشخیص و مقابله با تهدیدات پنهان می‌باشد که جهت تشخیص حملات سایبری و مقابله با آنها کاربرد دارد