1 مقاله نصب و حذف EDR

نیازمندی‌های نصب کنسول سرور EDR (پادویش)

معرفی ماژول‌های EDR سامانه EDR پادویش شامل چندین ماژول مختلف می‌باشد که بسته به لایسنس قابل انتخاب می‌باشند. این ماژول‌ها شامل موارد زیر است: ماژول اصلی EDR این ماژول شامل ماژول‌های اصلی EDR یعنی سنسورها، هشدار، شکار تهدید، پویش و … می‌باشد که کارکرد اصلی EDR یعنی تشخیص و مقابله را شکل می‌دهد. ماژول کتابخانه فایل…