3 مقاله نصب و حذف کنسول

لیست تغییرات کنسول مدیریتی پادویش سری 1.16

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 1.16 کنسول مدیریتی پادویش را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد. نسخه 1.16.182.4783 رفع باگ: در شرایط خاص در صورت برخورد به خطا در توابع دریافت اطلاعات دامین ویندوز، کلاینت به گروه No Group منتقل می‌شد. نسخه 1.16.157.4598 جلوگیری از نفوذ – مسدودسازی…

لیست تغییرات کنسول مدیریتی پادویش سری 1.15

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 1.15 کنسول مدیریتی پادویش را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد. نسخه 1.15.77.4654 رفع باگ نمایش خطای Padvish Management Console has Stopped working‌ در زمان ارتقاء سرور‌های Master و Slave از نسخه‌ی 1.13.387.3261 به 1.15.53.4267 رفع باگ Discovery‌: در برخی سناریوها در بخش…

نیازمندی‌های نصب کنسول سرور امن‌پرداز (پادویش)

برنامه‌ریزی شیوه نصب نصب سرور مدیریتی پادویش در شبکه به سه حالت امکان‌پذیر است: نصب تحت یک سرور مرکزی: این حالت حداقل پیچیدگی را داشته و برای اغلب شبکه‌های کوچک تا متوسط (کمتر از ۱۰۰۰ کلاینت) مناسب است. در این روش شما تنها یک سرور مدیریتی پادویش نصب می‌کنید و همه کلاینت‌ها جهت مدیریت و دریافت…