مفهوم پیام Unregistered client (%computerName%) login rejected در کنسول مدیریتی پادویش و نحوه برخورد با آن

مساله در کنسول مدیریتی پادویش، در بخش Logs and Reports > Server Logs لاگ‌هایی با MessageID=9 با پیام Unregistered client (%computerName%) login rejected مشاهده می‌کنید. مفهوم این پیام و نحوه برخورد با آن در ادامه توضیح داده شده است. مفهوم پیام برای درک مفهوم پیام و شرایط رخداد آن باید با مفهوم رجیستر و اتصال کلاینت آشنا…

کد پیغام‌های لاگ‌های سرور مدیریتی و نظارتی پادویش

جدول زیر شامل کد پیغام‌هایی است که در بخش Server logs در کنسول مدیریتی/نظارتی پادویش قابل مشاهده است. Message ID Message 1 IP discovery manager started. 2 Active directory discovery manager started. 3 Agent not found at path “%agent%”. 4 Impersonate logged on user failed for account %domain%\%user% with error: %win32ErrorCode%. 5 Discovering %target% failed…