چگونه ضدویروس پادویش نسخه اندروید را حذف نمایم؟

مساله

  1. چگونه ضدویروس پادویش نسخه اندروید را حذف نمایم؟
  2. هنگامی که در لیست برنامه‌های گوشی، گزینه Uninstall را برای پادویش Padvish For Android انتخاب می‌کنم اجازه حذف به من نمی‌دهد. چرا؟

راهکار

هنگام استفاده از پادویش، آن را به لیست برنامه‌های مدیر دستگاه (Device Administrators) افزوده‌اید.
به همین علت لازم است اول برنامه را از این حالت خارج کنید تا اندروید اجازه حذف برنامه را به شما بدهد.

برای این کار:

  1. در تنظیمات دستگاه خود به بخش لیست برنامه‌های مدیر دستگاه (Device Administrators) مراجعه کنید.
    محل این تنظیمات بسته به گوشی و شماره نسخه اندروید و … متفاوت است، اما معمولا در کنار محل مدیریت برنامه‌ها (Manage Applications) یا تنظیمات امنیتی (Security) قرار دارد.
  2. اگر پادویش در این لیست حضور دارد، آن را از لیست حذف کنید.
  3. در تنظیمات دستگاه خود به بخش لیست مدیریت برنامه‌ها (Manage Applications) مراجعه کنید.
  4. پادویش را در این لیست پیدا کرده و آن را حذف (Uninstall) کنید.