1 مقاله نصب و حذف پادویش اندروید

چگونه ضدویروس پادویش نسخه اندروید را حذف نمایم؟

مساله چگونه ضدویروس پادویش نسخه اندروید را حذف نمایم؟ هنگامی که در لیست برنامه‌های گوشی، گزینه Uninstall را برای پادویش Padvish For Android انتخاب می‌کنم اجازه حذف به من نمی‌دهد. چرا؟ راهکار هنگام استفاده از پادویش، آن را به لیست برنامه‌های مدیر دستگاه (Device Administrators) افزوده‌اید. به همین علت لازم است اول برنامه را از…