1 مقاله نصب و حذف لینوکس

لیست تغییرات پادویش لینوکس‌ سری 2.2

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 2.2 پادویش لینوکس‌ را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد. نسخه 2.2.52.63  بهبود‌ها‌ی صورت گرفته امکان ادامه‌ی نصب محصول بدون Fanotify از طریق پرسش از کاربر بهبود تشخیص نام سیستم‌عامل جهت نمایش در کنسول مدیریتی پادویش نمایش خطای شماره ۲۰۴ مبنی بر انجام نشدن…