2 مقاله نصب و حذف لینوکس

خطای Permission denied در زمان نصب نسخه لینوکس پادویش

علائم و نشانه‌ها در زمان نصب نسخه لینوکس پادویش با خطای Permission denied مواجه می‌شوید. در لینوکس شما فولدر /tmp با دسترسی noexec وصل (mount) شده است. راه‌حل سریع پیشنهادی اگر این خطا روی فایل نصب رخ می‌دهد، به فایل نصب دسترسی اجرا بدهید: chmod +x ./PadvishLinuxSetup-*.run اگر بعد از اجرای فایل نصب، خطا را دریافت…

لیست تغییرات پادویش لینوکس‌ سری 2.2

این صفحه لیست تغییرات (Change log) نسخه‌‌های سری 2.2 پادویش لینوکس‌ را به ترتیب از آخرین نسخه به اولین نسخه نمایش می‌دهد. نسخه 2.2.52.63  بهبود‌ها‌ی صورت گرفته امکان ادامه‌ی نصب محصول بدون Fanotify از طریق پرسش از کاربر بهبود تشخیص نام سیستم‌عامل جهت نمایش در کنسول مدیریتی پادویش نمایش خطای شماره ۲۰۴ مبنی بر انجام نشدن…