خطای Permission denied در زمان نصب نسخه لینوکس پادویش

علائم و نشانه‌ها

 1. در زمان نصب نسخه لینوکس پادویش با خطای Permission denied مواجه می‌شوید.
 2. در لینوکس شما فولدر /tmp با دسترسی noexec وصل (mount) شده است.

راه‌حل سریع پیشنهادی

 1. اگر این خطا روی فایل نصب رخ می‌دهد، به فایل نصب دسترسی اجرا بدهید:
  chmod +x ./PadvishLinuxSetup-*.run
 2. اگر بعد از اجرای فایل نصب، خطا را دریافت می‌کنید، از روش زیر جهت نصب استفاده نمایید:
  ./PadvishLinuxSetup-2.2.52.63.run --noexec
  cd installer*
  bash install_hl*.sh

علت مساله

در سیستم عامل لینوکس برای اجرای فایل باید دسترسی اجرا (exec) روی آن وجود داشته باشد. علاوه بر آن، فایل‌سیستمی که فایل روی آن قرار دارد نباید با پرچم noexec متصل شده باشد. در صورتیکه هر یک از شرایط فوق برقرار نباشد، برنامه اجرا نخواهد شد.

در راه‌حل پیشنهادی فوق، هر دو موضوع بیان شده است:

الف) دستور chmod +x این دسترسی را به فایل نصب اضافه می‌‌کند. اضافه کردن این دسترسی در صورتیکه فایل را از اینترنت دانلود کرده باشید یا از روی سیستمی که این دسترسی را نداشته است کپی کرده باشید ضروری است.

ب) در برخی پیکربندی‌های لینوکس، فایل‌سیستم /tmp به صورت noexec متصل می‌شود. از آنجاکه برنامه نصب پادویش فایل‌های خود را در این فولدر قرار داده و اجرا می‌کند، اگر پرچم noexec استفاده شده باشد با خطای Permission denied مواجه می‌شوید.

در مجموعه دستوراتی که در راه‌حل سریع پیشنهادی گفت شد، برنامه نصب با پارامتر --noexec اجرا شده است تا تنها فایل‌های نصب را بازگشایی نموده و اجرا نکند. سپس با رفتن به پوشه installer (که در برخی توزیع‌ها دارای یک پسوند در ادامه است) و اجرای فایل نصب داخل آن، عملیات نصب انجام می‌گیرد.