کد مخرب تعبیه شده در کتابخانه فشرده سازی داده محبوب XZ Utils (CVE-2024-3094)

ارزیابی آسیب‌پذیری

 • شناسه: CVE-2024-3094
 • امتیاز: ۱۰ (از ۱۰)
 • درجه خطر: بحرانی
 • بردار حمله: شبکه
 • میزان پیچیدگی حمله جهت سو استفاده از آسیب‌پذیری: پایین
 • دسترسی پیشین مورد نیاز جهت سواستفاده: بدون نیاز به دسترسی پیشین
 • نیاز به تعامل با کاربر جهت سو‌استفاده: ندارد
 • دامنه حمله در صورت سو استفاده موفق: کل سیستم
 • تاثیر بر روی محرمانگی داده: بالا
 • تاثیر بر روی جامعیت داده: بالا
 • تاثیر بر روی دسترسی پذیری: بالا

توضیحات فنی

در حال بررسی