نکات اعمال سیاست های سازمانی روی دستگاه‌های Printer

ملاحظات فعال‌سازی گزینه Allow With Log

یکی از قابلیت‌های موجود در کنترل ابزار پادویش پس از نسخه 2.16، امکان اعمال سیاست روی دستگاه های پرینتر می‌باشد.

از طریق این قابلیت می‌توان تصمیم‌های مختلفی از جمله Block و Allow-With-Logs را روی دستگاه‌های پرینتر اعمال نمود.

 

فعال کردن این گزینه مستلزم در نظر گرفتن ملاحظاتی است:

نکته قابل ذکر در رابطه با این قابلیت این است که در صورتی که هر گزینه‌ای به غیر از Allow انتخاب شود تنظیمات Sharing و Security غیر فعال شده و به کاربر اجازه اعمال تغییرات در این موارد داده نمی شود

به همین سبب در صورتی که نیاز به اشتراک گذاری پرینتر وجود دارد می‌بایست تنظیمات Sharing و Security قبل از اعمال تغییر در بخش Device Control پادویش اعمال شود.